Voorspelling: dit worden de vastgoedtrends voor 2020

Dit worden de vastgoedtrends voor 2020

Geschreven door Corine Loockx op 6 januari 2020

Onze voorspelling

De vastgoedmarkt is voortdurend in beweging. Denk maar aan de afschaffing van de woonbonus die al een tijdlang de media beheerst, de nog steeds historisch lage rente en de evolutie naar kleinere woningen. We legden ons oor te luisteren bij vastgoedexperts, plozen er rapporten op na en verzamelden zo de verwachte vastgoedtrends voor 2020.

Voorspelling: dit worden de vastgoedtrends voor 2020

1. Lagere vastgoedprijzen in 2020?

Een van de argumenten voor de afschaffing van de woonbonus vanaf 1 januari 2020 is dat die de vastgoedprijzen kunstmatig hoog hield. Rapporten van onder meer Standard & Poor’s, de OESO, het IMF en de Nationale Bank wijzen er inderdaad op dat de vastgoedprijzen in België overgewaardeerd zijn. Verschillende vastgoedspecialisten denken dan ook dat het verdwijnen van de woonbonus een prijseffect zal hebben. Door de verminderde leencapaciteit zullen de woningprijzen dalen, zo luidt de redenering. Toch is hierover geen zekerheid, aangezien er nog andere elementen spelen zoals de nog steeds lage rente en demografische ontwikkelingen.

2. Een woning bouwen wordt duurder

Sinds 2018 moeten nieuwe woningen in Vlaanderen niet alleen rekening houden met het E-peil, maar ook met een tweede energienorm: het S-peil. Dat is een maat voor de isolatie van de ‘schil’ van de woning. Behalve van de verschillende isolatielagen, hangt het S-peil onder meer ook af van de zonnewering en de vorm van de woning.

Vanaf volgend jaar wordt het toegestane S-peil verlaagd van 31 naar 28. Om daaraan te voldoen zullen nieuwbouwwoningen nood hebben aan extra zonnewering, dikkere beglazing en kwalitatievere isolatiematerialen. Volgens de Bouwunie zal een nieuwbouwwoning daardoor vijf tot tien procent duurder worden. Wie dit jaar al een woning wil bouwen die voldoet aan die normen, zal dus rekening moeten houden met een extra investering.

3. Belgen beleggen almaar meer in vastgoed

Door de lage rente zijn Belgen steeds minder gaan investeren in aandelen en andere financiële beleggingen en almaar meer in vastgoed. Daar waar vastgoed in de jaren negentig nog niet eens goed was voor de helft van het totale vermogen van de Belg, maakt het er nu meer dan zestig procent van uit. Vastgoed is dan ook een relatief veilige belegging. De Belg, met zijn traditionele baksteen in de maag, investeert niet alleen in een eigen gezinswoning, maar vaak ook in een tweede woning en in vastgoedfondsen.

4. Reconversie zit in de lift

Veel van de huidige gebouwen in Vlaanderen voldoen niet aan de almaar strikter wordende energienormen. Zo gelden er voor huurwoningen vanaf 1 januari 2020 strengere regels in verband met de beglazing en de dakisolatie. In heel wat gevallen is renovatie van de oude constructies dan ook geen haalbare kaart meer om nog aan de regels te voldoen. Reconversie – tabula rasa maken met het patrimonium en kiezen voor nieuwbouw – is dan ook fel in opmars.

5. De trend naar verdichting zet zich verder

Door de hoge woningprijzen, de strenge energienormen en de almaar schaarser wordende open ruimte, winnen woonvormen die minder vierkante meters innemen steeds meer terrein. Appartementen in dorpen, cohousing en slim ingerichte ‘tiny houses’ zijn anno 2020 dan ook geen uitzonderingen meer. De betonstop werd weliswaar afgeblazen, maar met de bouwshift wil de Vlaamse regering toch werk maken van een ruimtelijke omslag. Kernversterking en kwalitatieve verdichtingen staan daarbij voorop.

Lexicon