Verzekering gewaarborgd wonen is populair

Verzekering gewaarborgd wonen is populair

Geschreven door Renaud Chaudoir op 18 maart 2015

De sensibilisering heeft zijn effect niet gemist

De verzekering gewaarborgd wonen kent almaar meer succes. In 2013 werden er 10.391 van dergelijke verzekeringen afgesloten, in de eerste 10 maanden van 2014 waren dat er al 13.183! Bovendien zijn er dankzij de hervorming van de woonbonus in de laatste 2 maanden van 2014 nog heel wat woningen verkocht, waardoor het aantal afgesloten verzekeringen voor heel 2014 nog hoger zal liggen. Het lijkt er dus op dat de sensibilisering in de sector zijn effect niet heeft gemist.

Verzekering gewaarborgd wonen is populair

Wat is de verzekering gewaarborgd wonen?

De verzekering gewaarborgd wonen dekt een deel van de hypothecaire lening bij onvrijwillige werkloosheid of arbeidsongeschiktheid. Ze werd in het leven geroepen door de overheid om mensen te beschermen die omwille van die onvrijwillige werkloosheid hun lening niet meer kunnen afbetalen. De verzekering vraag je aan bij de Vlaamse Overheid en is volledig gratis. Ze loopt over tien jaar en iedereen die aan bepaalde voorwaarden voldoet kan ze aanvragen.

 

Je kan maximum drie jaar beroep doen op de verzekering, waarbij je in het eerste jaar recht hebt op 70 procent van het af te betalen bedrag, in het tweede jaar 56 procent en in het derde jaar 42 procent.

Sensibilisering en stijging vastgoedmarkt sturen het aantal aanvragen de hoogte in

Een grote sensibiliseringscampagne over de verzekering gewaarborgd wonen door het notariaat, de bankensector, de VMSW (de Vlaamse Maatschappij voor Sociaal Wonen), het Vlaams Woningfonds en enkele kredietmaatschappijen heeft overduidelijk zijn effect gehad.

 

Daarnaast schrijft Vlaams minister van Wonen Liesbeth Homans het succes ook deels toe aan de stijging van het aantal hypothecaire leningen in 2014 ten opzichte van 2013. Het aantal aanvragen zal trouwens alleen nog maar stijgen, aangezien je als kredietnemer een jaar de tijd hebt om een aanvraag voor de verzekering in te dienen.

 

Lexicon