Vlaamse Confederatie Bouw zet bouwtrends 2013-2020 op een rijtje

Geschreven door Renaud Chaudoir op 10 december 2013

Rapport toont pijnpunten woningmarkt

De Vlaamse Confederatie Bouw of VCB publiceerde recent een rapport waarin het de uitdagingen op de woningmarkt uit de doeken deed. Op basis van bevolkingsprognoses van het Planbureau berekende het VCB dat er tegen 2020 meer dan 300.000 gezinnen zullen bijkomen in Vlaanderen. Deze demografische ontwikkeling zal de woningmarkt – die nu al krap is – geen goed doen. Er zal meer en bovendien anders gebouwd moeten worden om aan de gestegen vraag te voldoen.

 

Suburbanisatie is onhoudbaar

Verkavelingswoningen op een ‘veilige afstand’ van de stad zijn enorm populair. Toch zorgen suburbane woningen voor heel wat problemen met betrekking tot mobiliteit en nutsvoorzieningen. De bevolkings- en gezinstoename opvangen in plattelandswoningen zal de ongewenste effecten alleen maar versterken. Het woonmodel zal daardoor binnen enkele jaren niet meer haalbaar zijn.

Gemiddelde bewoonbare oppervlakte krimpt

Het rapport van de Vlaamse Confederatie Bouw toonde verder aan dat de gemiddelde bewoonbare oppervlakte in Vlaanderen de laatste 15 jaar met bijna 19% daalde van 129 naar 105 vierkante meter. Daarbij lijkt het echter niet te zullen blijven: we steken met 105 m² immers nog steeds met kop en schouders boven onze buurlanden uit. Ook de combinatie van hogere grondprijzen, hogere bouwkosten en kleinere gezinnen werken de trend naar kleinere woningen in de hand.

Generatie Y zoekt innovatieve oplossingen

Generatie Y – die langzaamaan de woningmarkt betreedt – heeft het niet gemakkelijk bij het vinden van een woning. Gelukkig gebruiken ze hun creativiteit om op goedkope manieren toch een zekere luxe en een grote tuin te genieten. Denk daarbij aan cohousing: een alternatieve woonvorm waarbij bewoners van verschillende woningen gebruikmaken van gemeenschappelijke voorzieningen.

Babyboomers blokkeren woningmarkt

De babyboomers maken het generatie Y bovendien niet gemakkelijk. De talrijke en kapitaalkrachtige groep verhuist niet naar rusthuizen en serviceflats, zoals reeds gedacht werd, maar blijft wonen in hun – vaak te grote – woning. En dat tot lang nadat hun kinderen het huis uit zijn. Hierdoor stokt de natuurlijke doorstroming van de woningmarkt en blijft het aanbod krap.

 

Lexicon