Een vooruitblik op de Belgische vastgoedmarkt in 2014

Geschreven door Renaud Chaudoir op 18 februari 2014

Verkiezingen en de woonbonus zijn bepalend voor de vastgoedmarkt

2014 belooft een spannend en boeiend jaar te worden voor de vastgoedsector. Centraal daarin staan de aankomende hervorming van de woonbonus en de verkiezingen. Na de verkiezingen zullen enkele belangrijke beslissingen genomen moeten worden in verband met de particuliere vastgoedmarkt, die rekening houden met jonge starters en met het feit dat er reeds diverse jaren na elkaar te weinig nieuwbouw is.

 

Een bescheiden start van de vastgoedmarkt

De particuliere vastgoedmarkt kent een bescheiden start in 2014. 19 procent van de eigenaars lieten hun initiële verkoopsprijs zakken, en de cijfers van het laatste kwartaal van 2013 met betrekking tot het aantal verstrekte hypotheekleningen tonen een daling op jaarbasis met 6,6 procent. Aan de basis van deze bescheiden start ligt een sterk 4de kwartaal in 2013, waarin vooral december voor een inhaalbeweging zorgde en het aantal verkopen gelijk bracht met 2012.

Een vooruitblik: hervorming van de woonbonus en verkiezingen

Daar waar de woonbonus tot voor kort een federale bevoegdheid was, wordt die vanaf 2014 een bevoegdheid van Vlaanderen. En dat is geen goed nieuws: Vlaanderen zal de woonbonus waarschijnlijk hervormen, en de royale voordelen sterk verminderen uit budgettaire overwegingen. Dit zal de vastgoedprijzen in de eerste 6 maanden van 2014 opdrijven, aangezien kopers nu nog snel een lening willen afsluiten, voor de woonbonus hervormd wordt. Men zal immers niet raken aan de reeds toegestane fiscale voordelen.

 

Na de verkiezingen zal de politiek enkele belangrijke beslissingen moeten nemen voor de particuliere vastgoedmarkt. Het woonbeleid in België was tot nu toe gestoeld op belangrijke fiscale aftrekbaarheid van de hypothecaire lening. Met de hervorming van de woonbonus zal een nieuw evenwicht gevonden moeten worden om vooral jonge mensen die voor het eerst een woning te kopen te ondersteunen, zij krijgen het immers steeds moeilijker om een lening af te sluiten.

 

Lexicon