Ronse, picture by Saber68.

Wonen in Ronse

Geschreven door Geert Degrande op 27 november 2017

Thuisgevoel in een ondernemersstad

Alleen al door zijn unieke ligging op de taalgrens neemt het Oost-Vlaamse Ronse in ons land een aparte plaats in. Inwoners van Ronse vinden rust en groen aan de ene kant van de taalgrens in de  Vlaamse Ardennen en aan de andere kant in het pittoreske “Pays des Collines”. 

Maar er is meer: door de inspanningen die de jongste jaren zijn geleverd om het stadscentrum een grondige opknapbeurt te geven, om in te zetten op een rijk gevulde evenementenkalender en op een innovatieve mix van wonen, leven en werken met veel aandacht voor ondernemerschap, heeft de stad een nieuw dynamisch elan gevonden dat heel wat kandidaat-inwoners aantrekt.

Rijk textielverleden

Ronse speelde in de Middeleeuwen een belangrijke rol als centrum van de lakennijverheid en was recenter ook één van de speerpunten in de textielindustrie. Dat is nog altijd te zien in het schitterende MusT, het museum voor textiel. Eén van de paradepaardjes van dat museum is de weverij die, aan de hand van een veertigtal werkende weefgetouwen, de bezoekers een overzicht biedt van de technische evoluties in deze sector tussen 1900 en 2000. 

Een bezoek eraan begint in het onthaal- en belevingscentrum de De Hoge Mote. Dat is één van de best bewaarde historische gebouwen van de stad, waar ook de dienst voor toerisme is gevestigd, en het is net als de grote markt, met zijn beschermde cafés Brasserie Harmonie en Local Unique op de grote markt een ankerpunt voor de inwoners van Ronse. Het gebouw heeft in de loop der tijden allerlei renovaties ondergaan, maar er is toch nog veel van de oorspronkelijke structuur en vormgeving bewaard gebleven. De naam komt van “mote”, een aangelegde heuvel, omringd door een gracht met water, die, in afwezigheid van stadswallen, diende als verdedigingsgordel om de stad te beschermen. 

Het rijke textielverleden ligt trouwens ook aan de basis van het feit dat in Ronse nog altijd veel gebouwen te bewonderen vallen met een prachtige art deco-architectuur.  Die is voor een stuk ook te zien in het station, het oudste op het Europese vasteland.

Ronse, picture by Saber68.

Toekomstgericht

Ronse en zijn bewoners mogen dan terecht trots zijn op het verleden, er wordt rond alle aspecten die met wonen te maken hebben ook heel toekomstgericht gedacht. Zo mikt Ronse  duidelijk op nieuwe stedelijkheid door zichzelf te ontwikkelen als kwalitatieve compacte stad. Door het specifieke reliëf en door het feit dat er na de tweede wereldoorlog geen grote stadsuitbreidingen zijn geweest, is Ronse een stad gebleven met een kleine kern die over alle stedelijke voorzieningen beschikt en relatief veel waardevolle landschappelijke open ruimte in de onmiddellijke nabijheid ervan. 

Ronse mikt voor de komende jaren op een verdere gebiedsgerichte stadsvernieuwing en stadsontwikkeling. Inspanningen en middelen worden hierbij gedurende een bepaalde periode gebundeld om in bepaalde gebieden stadsvernieuwing op gang te brengen of te versnellen. Deze tijdelijke intensieve focus op één straat of wijk om zo alle aspecten qua huisvesting, infrastructuur, publieke ruimte, mobiliteit en voorzieningen tegelijk aan te pakken zorgt in ieder geval voor een kwalitatieve en voor velen aantrekkelijke woonomgeving.

Mikken op nieuw ondernemerschap

Een belangrijke troef om in die kwalitatieve woonomgeving jonge mensen aan te trekken is de profilering als ondernemersstad. Dat gebeurt onder meer in Campus TIO3, bij veel Ronsenaars bekend als “het oud hospitaal”.  Campus TIO³ betekent dat Ronse een subregionaal centrum voor Ondernemerschap, Opleiding en Ontmoeting realiseert met een sterke focus op textiel en innovatie.  

Binnen de Campus TIO3 wordt ruimte voorzien voor een Textiel Incubatiecentrum, kortweg het TIC. Ondernemers en onderzoekers die willen starten met een bedrijfje waarin textiel een belangrijk element vormt, kunnen zich hier vestigen. Dit gebouw staat overigens ook open voor alle inwoners van Ronse, die er terecht kunnen voor diverse soorten advies rond jobs, opleiding en begeleiding. De stadsvernieuwing, het inzetten op ondernemerschap en op een sterke evenementenkalender maken van Ronse in ieder geval een interessante aantrekkingspool die de komende jaren nog meer kandidaat-bewoners zal aantrekken.       

Lexicon