Woningen zijn niet te duur

Geschreven door Renaud Chaudoir op 3 september 2013

Woningprijzen zijn niet overdreven gestegen

De KU Leuven en vastgoedmakelaar ERA deden onderzoek naar de woningprijzen in ons land. De conclusie van het onderzoek? Woningen zijn niet te duur en tussen 2005 en 2013 stegen de woningprijzen minder snel dan werd aangenomen. Daarnaast zouden kopers voor de betaalde meerprijs vaak extra kwaliteit en comfort krijgen

Belgische huizenmarkt dan toch niet overgewaardeerd?

Eerder onderzoek van de OESO (Organisatie voor Economische Samenwerking en Ontwikkeling) toonde aan dat de Belgische huizenmarkt de meest overgewaardeerde ter wereld is. Die conclusie wordt nu, op basis van de Vlaamse woningmarkt, tegengesproken door het onderzoek van de KU Leuven en ERA.

De tegengestelde conclusies uit beide onderzoeken zijn te wijten aan het feit dat de KU Leuven en ERA meerdere factoren onderzochten. Zo kregen beide instanties inzage in meer dan 33.000 transacties van de voorbije acht jaar. Er werd daarnaast niet alleen rekening gehouden met de prijzen per woningtype. De onderzoekers konden namelijk dankzij de cijfers van ERA ook enkele andere factoren in kaart brengen, zoals de woningoppervlakte, het aantal kamers en badkamers en het afwerkingsniveau. Bovendien werd rekening gehouden met de ligging van de woning.

Prijsstijging van 17% in plaats van 52%

De FOD Economie gaat ervan uit dat de woningprijzen in Vlaanderen sinds 2004 gemiddeld met 52% gestegen zijn. Volgens de berekeningen van de KU Leuven en ERA zou het om een prijsstijging van 38% gaan. Rekening houdend met de inflatie in de vermelde tijdsspanne komt de prijsstijging uiteindelijk uit op 17%. Over het algemeen wordt aangenomen dat er ook in Wallonië verschillen in de prijsstijging zouden kunnen zijn, indien deze denkpiste gevolgd wordt. 

Een duurdere prijs betekent meer kwaliteit

Het onderzoek van de KU Leuven en ERA toont niet alleen aan dat de woningprijzen niet zo sterk stijgen als eerst verwacht werd, maar dat de kwaliteit van de verkochte woningen er tevens op vooruitgaat. Er werden bijvoorbeeld meer woningen verkocht met een dubbele beglazing of hoogrendementsglas, een hoogrendementsketel en verwarming op gas. Consumenten die dus een hogere prijs moesten betalen, kregen er meer kwaliteit voor in de plaats. 

Lexicon