Woonbonus blijft behouden in 2014

Geschreven door Renaud Chaudoir op 1 januari 2014

Bouwsector opgetogen over beslissing van federale regering

De vastgoedsector slaakt een zucht van verluchting. De federale regering heeft immers beslist om de woonbonus volgend jaar ongemoeid te laten. Gezien de onzeker economische situatie hadden verschillende vastgoed- en bouworganisaties erop aangedrongen om niet aan de woonbonus te raken. En de regering heeft dat verzoek ingewilligd. We berichten eerder al dat er plannen waren om de fiscale aftrek van de woonbonus te herzien, maar die worden in 2014 dus niet doorgevoerd. 

 

Woonbonus in oog van de storm

De laatste tijd was er heel wat te doen rond het systeem van de woonbonus. De Vlaamse regering had plannen om de fiscale aftrek van het woonkrediet te hervormen in 2014 (de materie wordt dan een Vlaamse bevoegdheid). De aanpassingen waren vooral gericht op ‘betaalbaar wonen voor iedereen’. De belangrijkste hervorming? Een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45% voor iedereen.

De vertegenwoordigers van de vastgoed- en bouwsector reageerden heel sceptisch op de plannen van de Vlaamse regering. Ze vreesden dat de hervorming een negatieve impact zou hebben en voor nog meer onzekerheid zou zorgen.  

Ook bij het grote publiek was er ongerustheid. Uit het trendrapport van Woningen Blavier over de Belgische woningmarkt bleek dat 65% van de Belgen de woonbonus wou behouden.  

Hoe ziet de toekomst eruit?

Vanaf 1 januari 2015 gaat de 45%-regel wel in. Tot die datum geldt de huidige regelgeving en kunnen vastgoedkopers er volop gebruik van maken.    

De gewesten krijgen vanaf 2014 de bevoegdheid om de fiscale aftrek van het woonkrediet te wijzigen, maar de aanpassingen worden pas vanaf 2015 van kracht.   

Hoe werkt de fiscale aftrek van het woonkrediet?

De woonbonus geeft mensen met een hypothecaire lening een aanzienlijk fiscaal voordeel. Iedereen die eigenaar is van een woning maakt er maar al te graag gebruik van. Er is een fiscale aftrek voorzien van maar liefst 2.260 euro. Voor de eerste 10 jaar van de lening wordt dat bedrag bovendien verhoogd met 750 euro. Heb je 3 of meer kinderen ten laste? Dan komt daar nog een 80 euro bij.

 

Lexicon