Woonbonus: Van den Bossche plant grondige hervormingen

Geschreven door Renaud Chaudoir op 19 september 2013

Vastgoedsector wil geen overhaaste beslissingen

Na de verkiezingen van juli 2014 wordt Vlaanderen bevoegd voor de woonbonus: de fiscale aftrek van het woonkrediet. Iedereen die eigenaar van een woning is, maakt er dankbaar gebruik van. Vlaams minister van Wonen Freya Van den Bossche (sp.a) wil een aantal hervormingen doorvoeren die gericht zijn op betaalbaar wonen voor iedereen. De vastgoedsector pleit voor voorzichtigheid omdat de fiscale stimuli heel belangrijk zijn voor het Vlaamse woonbeleid.

Rechtvaardiger systeem

Van den Bossche heeft al aangekondigd dat ze wil wachten tot 1 januari 2015 om de veranderingen door te voeren. Volgens haar is het huidige systeem niet rechtvaardig en moet het anders. Wat wil Van den Bossche concreet veranderen?

  • Een belastingvermindering tegen een vast tarief van 45% voor iedereen.
  • Alleenstaande en eenoudergezinnen krijgen een hogere woonbonus.
  • Fiscaal voordeel beperken in de tijd, tot bijvoorbeeld 25 jaar.
  • Woonboni voor tweede woningen herzien.

Van den Bossche laat nog onderzoeken welke impact deze veranderingen budgettair hebben, maar als er meer middelen nodig zijn, wil ze dat die vrijgemaakt worden.

Woonbonus voor alleenstaanden en eenoudergezinnen

Volgens de sp.a is het huidige systeem vooral onrechtvaardig voor alleenstaanden en eenoudergezinnen. Een gescheiden vrouw met kinderen heeft evenveel kosten, verdient minder maar heeft een even grote woning nodig als een koppel. Zij kan maar één keer van de fiscale aftrek genieten, terwijl koppels dat twee keer kunnen doen. Het maximumbedrag voor alleenstaanden en eenoudergezinnen moet dus omhoog, volgens Van den Bossche.

Vaste aanslagvoet van 45%

Hoe meer je verdient, hoe meer je kan aftrekken: zo zit het huidige systeem in elkaar (de zogenaamde marginale aanslagvoet). Van den Bossche wil daar iets aan doen en een vaste aanslagvoet voor de woonbonus invoeren (45% voor iedereen). Welke gevolgen heeft dit?

  • Wie in de hoogste belastingsschijf van 50% valt, verliest 150 euro per jaar.
  • Wie in de laagste schijf valt, krijgt er elk jaar 452 euro bij.

Woonbonus voor vakantieverblijven en tweede woningen

De sp.a wil ook de fiscale voordelen voor vakantieverblijven en tweede woningen hervormen. De partij vindt het niet fair dat mensen met twee woningen twee keer van de woonbonus kunnen profiteren. Er wordt wel een onderscheid gemaakt tussen wie z’n tweede woning of vakantieverblijf verhuurt. Wie dat tegen een de richthuurprijzen doet, zou wel extra fiscale voordelen krijgen. De huurprijzen betaalbaar houden, is hier de beweegreden.

Vastgoedsector op z’n hoede

Ondertussen heeft ook de vastgoedsector van zich laten horen. De vertegenwoordigers pleiten voor voorzichtigheid en een coherente visie. Ze vrezen overhaaste beslissingen. De vastgoedmakelaars vinden het geen goed idee om het systeem van de woonbonus radicaal te veranderen omdat de huizenmarkt in Vlaanderen voor een groot stuk staat of valt met de fiscale voordelen. Er wordt gevreesd dat jonge mensen geen woning meer zullen kunnen kopen. Voor een doorsnee gezin betekent de huidige woonbonus immers een voordeel van zo’n 6.000 euro per jaar wat overeenkomt met 75.000 euro die je extra in een huis kan investeren.

 

Lexicon