Een woonverzekering afsluiten

Geschreven door Renaud Chaudoir op 11 maart 2013

Je huis en inboedel beschermen tegen schade

Een woonverzekering biedt dekking tegen schade aan je woning en de inboedel ervan. Als je woning bijvoorbeeld beschadigd wordt door een brand, een overstroming, een natuurramp, etc., zal je woonverzekering die schade vergoeden. Bovendien komt een woonverzekering ook tussen bij aansprakelijkheid, wanneer de waterschade van jouw huis ook bij de buurman schade veroorzaakt heeft. Een woonverzekering afsluiten is dus zeker geen overbodige luxe!

 

Hoeveel kost een woonverzekering?

De kostprijs van een woonverzekering is afhankelijk van het oppervlak en de geschatte waarde van je woning en inboedel.

Toch verschilt de woonverzekering bij de ene verzekeraar vaak van een woonverzekering bij een andere verzekeraar, omdat verzekeraars naast de verplichte basisdekkingen meestal verschillende extra’s aanbieden. Als je woonverzekering wil afsluiten, is het daarom belangrijk om goed na te gaan welke verzekeraar welke risico’s dekt.

Drie soorten dekkingen in de woningverzekering

Over het algemeen zijn er drie soorten dekkingen in de woningverzekering:

  • De basisdekkingen: de dekking van materiële schade
  • Aanvullende dekkingen: extra vergoeding van de verzekeraar bij een schadegeval. Als je bij de verzekeraar een verzekering aangaat, geniet je automatisch van deze aanvullende dekkingen.
  • Optionele dekkingen: dekkingen die jezelf kan afsluiten, bijvoorbeeld een dekking tegen diefstal.

Onderverzekering vermijden

Wanneer je een woonverzekering afsluit, zal de verzekeraar vragen om een evaluatierooster in te vullen om te verzekerde waarde te kunnen bepalen. In dit evaluatierooster zal je de hoeveelheid kamers van het huis, de oppervlakte ervan, de afwerking, het bouwjaar etc. moeten invullen. Het evaluatierooster wordt eveneens gebruikt om de waarde van de inboedel van de woning vast te stellen. Het is erg belangrijk dat je dit rooster steeds correct invult; zo niet bestaat de kans dat je onderverzekerd bent.

De woonverzekering evolueert met de tijd

De woonverzekering evolueert mee met de tijd. Dat is belangrijk om te weten, want als je je huis vandaag opnieuw zou bouwen, zou dat meer kosten dan wanneer je het jaren geleden kocht of bouwde. Om hiermee rekening te houden, volgt je verzekerde kapitaal de ontwikkeling van de ‘ABEX-index’. Deze index analyseert de kostprijs voor de bouw van woningen en als deze index evolueert, zal ook het verzekerde kapitaal alsook de verzekeringspremie mee. Als het gebouw volledig opnieuw gebouwd dient te worden, zal de verzekeraar op die manier in staat zijn om de klant te vergoeden, zodat het gebouw volledig in dezelfde staat gebouwd kan worden.

Lexicon