Vindeen immokantoorin België

Logic Immo is de grootste site in België die je exclusief in contact brengt met vastgoedmakelaars. In het netwerk van Logic-immo kan je er maar liefst 8606 terugvinden, zowel op de website als in onze magazines. Zoeken kan op twee manieren:
1. de zoekbalk bovenaan de pagina (op naam of op plaats)
2. de index van Belgische gemeentes onderaan de pagina

...

Wat is het BIV (Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars)?

Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars - BIV Het Beroepsinstituut van Vastgoedmakelaars, algemeen bekend als het BIV, is in de eerste plaats verantwoordelijk voor de toegang tot het beroep van vastgoedmakelaar. Het BIV beslist over de aanvragen tot inschrijving door te controleren of de kandidaat voldoet aan de vereisten. Het BIV staat eveneens in voor de tuchtcontrole van dit beroep. Vastgoedmakelaar is immers een gereglementeerd beroep. Om het uit te oefenen moet je dus ingeschreven zijn bij het BIV. Zij bepalen de regels die elke vastgoedmakelaar moet naleven. In geval van tekortkoming stelt de vastgoedmakelaar zich bloot aan een tuchtstraf. Dat kan een waarschuwing, blaam, schorsing of schrapping zijn, al naargelang ernst en de aard van het voorval. Wil u meer informatie? Bekijk zeker eens de BIV-website!