De sector duurzamer maken wordt het grote thema van de komende jaren

Logic-Immo.be
Geschreven door Logic-Immo.be
2 augustus 2021

Volgens een recent milieurapport van de Verenigde Naties is de vastgoedsector verantwoordelijk voor 30% van de jaarlijkse uitstoot van broeikasgassen en verbruikt hij ongeveer 40% van de energie in de wereld. Het is dan ook een absolute must om de sector te vergroenen. Dat besef is wel al aan het doordringen, maar het is volgens datzelfde rapport de vraag of vastgoed- en bouwbedrijven daarbij wel de juiste methodes gebruiken om de schadelijke emissies te meten en in kaart te brengen. Dat kan de transitie naar de zo begeerde koolstofneutraliteit flink bemoeilijken.

De sector kijkt immers vooral naar de emissies die afkomstig zijn van het dagelijkse gebruik van gebouwen. Met andere woorden: naar de impact van verwarming, verlichting en verkoeling. De emissies tijdens het productieproces van de materialen die nodig zijn om een gebouw te bouwen, worden te vaak over het hoofd gezien. Nochtans zijn beton en staal, de belangrijkste onderdelen van een gebouw, ook belangrijke veroorzakers van koolstofemissies.

Het is dan ook onzinnig te beweren dat een gebouw “groen” of “netto koolstofvrij” zou zijn wanneer geen rekening wordt gehouden met de milieukosten die de bouw van het gebouw met zich meebrengt.
Een gebouw kan pas echt helemaal klimaatneutraal zijn als het zijn oorspronkelijke koolstofschuld heeft terugbetaald of gecompenseerd en men ook heeft overwogen wat er met het gebouw gebeurt aan het einde van zijn levensduur.

“De klimaatnoodsituatie is geen spelletje en we kunnen ons er niet zomaar doorheen slaan”, verklaarde onlangs Joe Giddings, de coördinator van het Architects Climate Action Network (ACAN). “We moeten nadenken over waar onze materialen vandaan komen, hoe ze worden gemaakt en de hele toeleveringsketen onder de loep nemen – van constructie tot sloop en hergebruik.”

Anderen benadrukken dan weer dat de groenste en duurzaamste gebouwen deze zijn die niet worden gebouwd en pleiten voor een veel beter beheer van de bestaande gebouwen, omdat dit een positievere impact zou hebben op het milieu dan het zogenaamde “groene bouwen”.

Iedereen voelt dus aan dat het laatste woord over vergroening in de bouw- en vastgoedsector nog niet is gezegd. Maar de sector kan leren van wat in de auto-industrie gebeurde. Daarin was de aandacht voor de milieu-impact tot pakweg zes jaar geleden ook heel controversieel. Nu is het een sector die de kar trekt rond het terugdringen van de uitstoot van schadelijke stoffen. Ook voor de bouw- en vastgoedsector kan in ieder geval een prominente rol zijn weggelegd op de weg naar een koolstofneutrale economie. Bij de vele nieuwbouwprojecten die op Logic-Immo.be worden voorgesteld, blijkt de aandacht voor duurzaamheid in ieder geval heel groot.

Dit artikel delen

Suggesties voor u