Energie : aan welke verplichtingen moeten verhuurders voldoen ?

Remy Bersipont
Geschreven door Remy Bersipont
20 september 2022

Om uw klanten te helpen die een woning of appartement willen verhuren, kan het nuttig zijn om nog eens duidelijk te maken aan welke verplichtingen ze moeten voldoen rond alles wat met energie te maken heeft.  

Het EPB-certificaat overhandigen aan de huurder

Eigenaars-verhuurders  zijn verplicht om het EPB-certificaat aan de huurder te bezorgen. Wie dat niet doet, riskeert een boete. De energieprestaties van gebouwen zijn een regionale materie, zodat er tussen Vlaanderen en WalloniĂ« wat verschillen zijn.    

Verplichtingen als u een woning verhuurt in WalloniĂ«  :  

  • Het EPB-certificaat moet zijn opgemaakt vóór de woning wordt verhuurd. 
  • Het moet vermeld zijn in de reclame voor het pand dat te huur is. 
  • Het huurcontract moet vermelden dat het EPB-certificaat aan de huurder is overhandigd of aan het contract is toegevoegd  
  • Als de woning of het appartement deel uitmaakt van een mede-eigendom moet een bijkomend document worden overhandigd: het deelrapport van de gemeenschappelijke delen. Het gaat daarbij over eventuele gemeenschappelijke installaties, zoals een gemeenschappelijke verwarmingsketel. Om dit rapport te krijgen, moet men zich enden tot de syndicus van het gebouw.   

Verplichtingen als u een woning verhuurt in Vlaanderen

  • Het EPB-certificaat moet ten laatste bij de ondertekening van het huurcontract aan de huurder worden overgemaakt.  

Verplichtingen als u een woning verhuurt in het Brussels Hoofdstedelijk Gewest  

  • Het EPB-certificaat moet vermeld zijn in de reclame voor het pand dat te huur is 
  • Het EPB-certificaat moet ofwel in het huurcontract zijn opgenomen, ofwel moet het contract vermelden dat het wel degelijk aan de huurder is overhandigd.  
Gas- en elektriciteitscontracten : ten laste van de eigenaar of van de huurder ?  

Het is aanbevolen om vóór de ondertekening van het huurcontract, duidelijke afspraken te maken over de energiecontracten.  

  • Ze kunnen ten laste vallen van de eigenaar die de facturen zal betalen en van de huurder een bedrag zal ontvangen dat de lasten dekt.  
  • Een andere mogelijkheid is dat de huurder de contracten overneemt en contact opneemt met de gas- en elektriciteitsleveranciers. Beide partijen moeten het document invullen over de overname van de energiecontracten  (energieovernamedocument.pdf (vreg.be))    

De meteropname kan ofwel door de eigenaar, ofwel door de huurder gebeuren. Het is aangewezen om ook hierover akkoord te gaan vóór de ondertekening van het huurcontract. 

Wie staat in voor het onderhoud van de verwarmingsketel?  

De huurder moet instaan voor het onderhoud van de verwarmingsketel en dat ook betalen. De frequentie van de onderhoudsbeurten hangt af van het soort installatie en van de van kracht zijnde wetgeving in de regio.  

Dit artikel delen

Suggesties voor u