Vijf klantentypes waar u als vastgoedmakelaar mee te maken krijgt

Remy Bersipont
Geschreven door Remy Bersipont
20 september 2022

Ook vastgoedmakelaars weten dat een één-op-één benadering van de klanten de beste resultaten oplevert. En dat ze hun communicatie best aanpassen aan het persoonlijkheidsprofiel va die klanten. Inzicht in het type klant waarmee u te maken hebt, kan een wereld van verschil maken. 

De klant Koning

Dit is de bekendste van allemaal. Hij is ervan overtuigd dat, omdat hij klant is, hij zich alles kan veroorloven. Nochtans is het belangrijk om ook aan dit type klant duidelijk te maken dat er bepaalde grenzen zijn, ongeacht of die zijn opgelegd door de wet, de contracten of het morele fatsoen.  op te stellen. Dit is zodat ze niet in de minste breuk vallen.

De angstige klant

De man of vrouw die permanent denkt iets verkeerds te doen of te hebben gedaan. Deze klant heeft een zesde zintuig voor alles wat verkeerd is of verkeerd zou kunnen zijn. Hij kan snel in paniek raken. Maar als u deze klant als makelaar weet gerust te stellen, dan kan er een fantastische relatie ontstaan. Het is wel een type klant dat heel veel om feedback vraagt. Bij de verkoop van een woning of appartement komt het er dus op aan regelmatig een stand van zaken te geven en te benadrukken dat u alles doet zoals is afgesproken.

De uitgebluste klant

Iemand die niet gemotiveerd is en nergens in geïnteresseerd lijkt, maar die wel een grote nostalgie heeft naar hoe het vroeger was en pessimistisch is over de staat van de wereld. Het komt er als makelaar op aan u niet te laten meeslepen in het pessimisme. Als u deze klant positieve verhalen kunt vertellen, kan er weer bloei in zijn of haar leven komen en dat kan ook de samenwerking met u als makelaar bevorderen. 

De negatieve klant

Kenmerkend voor dit type klant is het herhaaldelijk gebruik van woorden als   “het is onmogelijk” of “het zal nooit lukken”. Hij of zij veroordeelt systematisch ideeën voordat hij ze kent. Om de situatie te keren is er maar één remedie: beetje bij beetje overtuigen met harde feiten. Uw ervaring als makelaar is daarbij van goudwaarde. Met deze klanten is uiteraard heel veel winst te boeken. 

De tijdrovende klant

Deze klanten willen veel meningen horen, vragen vaak om bevestiging en verliezen zich dikwijls in details. Maar de ervaring leert dat dit type klanten eigenlijk vooral op zoek is naar bevestiging en erkenning. Door directe vragen te stellen aan deze klanten, zullen ze de samenwerking met de makelaar als bijzonder constructief ervaren. Bij tussentijdse gesprekken is het wel belangrijk om vooraf duidelijk te maken dat ze op een welbepaald ogenblik moeten worden afgerond.     

Ook voor vastgoedmakelaars is een beetje persoonlijkheidspsychologie mooi meegenomen. Uw communicatie aanpassen aan de persoonlijkheid van de klant kan een wereld van verschil maken.

Dit artikel delen

Suggesties voor u